(+372) 6488 151

Vedaja vastutus

Vedaja vastutus

Tellides kauba transpordi Transway OÜ-t, on Teil kasulik teada, millise hüvituse Te saate, juhul kui Teie kaup peaks minema kaduma või saab kahjustada.

Kauba kahjustumise või kadumise puhul on Teil nõudeõigus kauba vedaja vastu. Selle vastutuse eest ei pea Te ise eraldi juurde maksma.

Transway OÜ omab ise ekspedeerimis kindlustust ning lisaks sellele nõuame me kõigilt alltöövõtjatelt CMR kindlustuse olemasolu. See tähendab seda, et Teie kaup on kindlustatud kahekordselt.

Vastavalt EEA üldtingimustele ja CMR konventsioonile on kõik kaubad kindlustatud ekspedeerijavastutuskindlustuse alusel. Ekspedeerija vastutus on on seotud otseselt veetava kauba brutokaaluga.

Vastavalt EEA üldtingimustele on ekspedeerija maksimaalne vastus 8,33SDR (see on umbes 11,5eur) suuruses summas iga kadunud või kahjustada saanud kauba brutokilogrammi kohta.

Juhul, kui Teie kauba väärtus on oluliselt kõrgem kui vastutuse piirmäär, siis soovitame tellida kaubale täiendava veosekindlustuslepingu, mis katab vedamise riskid kogu kauba väärtuse ulatuses.

Lisainfo saamiseks helistage telefonil +372 6488 151 või saatke e-mail info@transway.ee aadressile.