(+372) 6488 151

Составление рекламаций

Правильное составление рекламаций

Co należy zrobić, gdy podczas przewozu dojdzie do uszkodzenia lub utraty towaru i chcieliby Państwo złożyć reklamację przewoźnikowi?

1) Odnotowanie informujące o uszkodzeniu ładunku należy niezwłocznie napisać na międzynarodowym liście przewozowym (CMR). Informacja powinna być napisana czytelnie i umieszczona w widocznym miejscu. Jeśli jest to możliwe, należy także wpisać ilość uszkodzonego towaru.

2) Przed rozładunkiem uszkodzonego towaru należy niezwłocznie wykonać jego zdjęcia. Zdjęcia należy wykonać tak, aby był widoczny uszkodzony ładunek oraz numer naczepy. Zdjęcia te będą dowodem, że towar był uszkodzony już podczas przewozu, a nie w trakcie rozładunku. Nie ma oficjalnego formatu reklamacji, jednak powinna ona zawierać:

1. Roszczenie materialne oraz finansowe wobec przewoźnika wraz z uzasadnieniem wielkości szkody;
2. W formie załącznika należy dołączyć dokument poświadczający wartość artykułów towarowych;
3. Korzystne będzie dołączenie rozpoznania przyczyn uszkodzenia towarów z winy przewoźnika;
4. CMR zawierający odnotowanie o uszkodzeniu ładunku;
5. Zdjęcia uszkodzonego towaru.