(+372) 6488 151

Reklamatsioonid

Reklamatsioonid

Mida teha juhul, kui Teie kaup on saanud kahjustada või läinud kaduma veo käigus ning on vaja esitada kauba transportijale reklamatsioon?

Enne kauba mahalaadimist on vaja teha kahjustunud kaubast fotod. Fotod tuleb teha nii, et fotolt on näha kahjustunud kaup ning haagise number. See on vajalik tõendamiseks, et kaup saabus Teieni rikutult, mitte ei saanud viga mahalaadimise käigus.

Kauba kättesaades on vaja koheselt teha transpordi saatelehele (CMR-ile) märkus kauba kahjustatuse kohta.

Märkus peab olema kirjutatud loetavalt ja nähtavalt. Samuti peaks seal ära märkima kahjutunud kauba koguse, juhul kui see on võimalik ja nähtav.

Reklamatsiooni ehk kahjunõude võite kirjutada vabas vormis, kuid see peaks sisaldama:

1) Materiaalset või rahalist nõuet vedajale koos põhjendusega kahju suurusest

2) Lisana peaks see sisaldama dokumenti, mis tõendab kauba väärtuse osade kaupa

3) Samuti oleks hea kui saate selgitada, millest tulenevalt võis saada kaup rikutud vedaja süül

4) CMR-i (transpordi saatelehte) toimunud veost, mis sisaldaks märkust kauba kahjustuste kohta

5) Fotosid kahjustunud kaubast

Lisainfo saamiseks helistage telefonil +372 6488 151 või saatke e-mail info@transway.ee aadressile.

kaitkontaktTäna on sul abiks

Kait Kullamaa
GSM: (+372) 566 286 12
Tel: (+372) 6488 153
Email:
Calculate: