(+372) 6488 151

Informacja & skróty

Informacja & skróty

Poniżej wykaz skrótów najcześciej używanych w sektorze transportu drogowego

  • 1 paleta euro 1 200 x 800 mm
  • 1 paleta przemysłowa 1 200 x 1 000 mm
  • FTL – ładunek całopojazdowy
  • ADR – ładunek niebezpieczny
  • CBM – metr sześcienny
  • Pll – paleta
EUR kalkulaator FIN kalkulaator LDM kalkulaator CBM kalkulaator KG kalkulaator
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″] [CP_CALCULATED_FIELDS id=”7″] [CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″] [CP_CALCULATED_FIELDS id=”9″] [CP_CALCULATED_FIELDS id=”10″]